1/32
Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości        i Aspołecznych Zachowań      oraz Starostwa Powiatowego    w Janowie Lubelskim

Projekt "Bezpieczny uczeń-świadomy obywatel" skierowany jest przede wszystkim do uczniów naszej szkoły, nauczycieli, szkolnej pielęgniarki, pedagoga szkolnego oraz rodziców naszych uczniów. Poprzez różnego rodzaju akcje międzyszkolne tj. konkursy, turniej sportowy, piknik, dystrybucję ulotek zaangażuje również dzieci, młodzież, nauczycieli oraz wszystkich mieszkańców z powiatu janowskiego.

Głównymi celami tego projektu jest zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom młodzieży, a także dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych. A w rezultacie wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży.

Projekt obejmuje okres 9 miesięcy w 2013r. (kwiecień-grudzień).

O PROJEKCIE